meaning of Breitstreifenmungo

Breitstreifenmungo - German to English

broad-striped Malagasy mongoose [Galidictis fasciata]