meaning of Breitnasenaffen

Breitnasenaffen - German to English

New World monkeys [Platyrrhini]