meaning of Breitenkreis

Breitenkreis - German to English

group of latitude