meaning of Boelen-Python

Boelen-Python - German to English

Boelen's python [Morelia boeleni]