meaning of Bimetallstreifen

Bimetallstreifen - German to English

bimetallic strip