meaning of Beifuß-Ambrosie

Beifuß-Ambrosie - German to English

(common) ragweed [Ambrosia artemisiifolia, syn.: A. elatior]