meaning of Behaarter Baumschwammkäfer

Behaarter Baumschwammkäfer - German to English

hairy fungus beetle [Typhaea stercorea, syn.: T. fumata, Dermestes stercorea]