meaning of Begleitmerkmal

Begleitmerkmal - German to English

concomitant feature