meaning of Azobenzen

Azobenzen - German to English

azobenzene