meaning of Auto-Sensing

Auto-Sensing - German to English

auto-sensing [also: autosensing]