meaning of Atomoxetin

Atomoxetin - German to English

atomoxetine