meaning of Atemoya

Atemoya - German to English

atemoya [Annona × atemoya]