meaning of Arsenbrackebuschit

Arsenbrackebuschit - German to English

arsenbrackebuschite [Pb2(Fe,Zn)(AsO4)2·H2O]