meaning of Arizona-Eiche

Arizona-Eiche - German to English

Arizona white oak [Quercus arizonica]