meaning of Architektursystem

Architektursystem - German to English

architectural system