meaning of Architektenkammer

Architektenkammer - German to English

Chamber of Architects