meaning of Apoptosesignaltransduktion

Apoptosesignaltransduktion - German to English

apoptosis sign transduction