meaning of Apoprotein

Apoprotein - German to English

apoprotein