meaning of Apollo 13

Apollo 13 - German to English

Apollo 13 [Ron Howard]