meaning of Apolipoproteine

Apolipoproteine - German to English

apolipoproteins