meaning of Apolipoprotein B

Apolipoprotein B - German to English

apolipoprotein B