meaning of Apolipoprotein

Apolipoprotein - German to English

apolipoprotein