meaning of Apokryphon

Apokryphon - German to English

apocryphon

View more

  • Apocryphon of John [Nag Hammadi text]