meaning of Apartheidpolitik

Apartheidpolitik - German to English

apartheid plan