meaning of Anambraastrild

Anambraastrild - German to English

Anambra waxbill [Estrilda poliopareia]