meaning of Ameisenzikaden

Ameisenzikaden - German to English

tettigometrid planthoppers [family Tettigometridae]