meaning of Allseitigkeit

Allseitigkeit - German to English

[Pascal's principle]