meaning of Aldosteronom

Aldosteronom - German to English

aldosteronoma