meaning of Adipsie

Adipsie - German to English

adipsia