meaning of Achs-Elastokinematik

Achs-Elastokinematik - German to English

axial elasto-kinematics