meaning of Achromotrichie

Achromotrichie - German to English

achromotrichia